Donner wil 65-plussers laten doorwerken

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil 65-plussers laten doorwerken. Dat is volgens hem nodig om de personeelstekorten in onder meer het onderwijs tegen te gaan. Donner wil dit idee op het voorjaarsoverleg bespreken met de sociale partners. Lees verder

Het zou voor 65-plussers niet moeten worden verplicht om door te werken. Degenen die daar vrijwillig voor kiezen, kunnen voor elk jaar dat ze blijven werken 5 procent meer AOW opbouwen, zo zei Donner in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Deze werknemers zouden ook meer pensioen kunnen krijgen. De minister denkt dat zijn voorstel vanaf 2009-2010 kan worden gerealiseerd.

Als meer mensen na hun 65ste doorwerken, zal volgens Donner de druk op krappe arbeidsmarkt afnemen, waardoor de loonstijgingen beperkt kunnen blijven. Dat is volgens hem belangrijk, omdat anders de inflatie te hoog wordt, met alle negatieve economische gevolgen van dien.