Door krappe bekostiging te weinig geld voor 1100 fte

De compensatie van de gestegen arbeidskosten in 2013 is bij lange na niet genoeg. Er is een gat van 0,8 procent, wat overeenkomt met 65 miljoen euro oftewel circa 1100 fte. Dat meldt de PO-Raad.

Schoolbesturen krijgen 0,17 procent meer personele bekostiging ter compensatie van de gestegen arbeidskosten in 2013. De ontwikkeling van pensioenpremies en sociale lasten in de marktsector wordt daarmee min of meer gevolgd. Dit verklaart waarom de personele bekostiging stijgt ondanks het feit dat de loonontwikkeling 0 procent is (nullijn).

Toch is de compensatie ook dit jaar lager dan de daadwerkelijk gestegen werkgeverslasten. De PO-Raad schat de toename van de werkgeverslasten over 2013 voor de sector po op circa 1 procent. Er is dus sprake van een gat van ongeveer 0,8 procent. Dat komt overeen met een structurele korting van 65 miljoen euro of 1100 fte leerkrachten.

Deze ontwikkeling trekt samen met bezuinigingen en de krimp een steeds grotere wissel op de begroting van de scholen. De financiële rek is er echt uit. De steeds verder afnemende financiële ruimte voor scholen valt samen met het almaar toenemend aantal taken die de samenleving en de politiek bij het onderwijs neerleggen.