Doorbetaling salaris na vervanging

De Helpdesk van VOS/ABB krijgt de laatste tijd veel vragen over artikel 6.12 van de CAO PO: aanvang en einde benoeming of aanstelling en doorbetaling salaris. De meeste vragen gaan over het wel of niet doorbetalen tot 1 augustus van een werknemer, zoals in lid 3 van dit artikel staat. Lees verder

De Helpdesk geeft aan dat er verschillende mogelijkheden zijn. Hieronder enkele voorbeelden ter verduidelijking.

Voorbeeld 1: Vervanging met tijdelijke uitbreiding
Een leerkracht heeft een vervangingsaanstelling per 1 februari, daarnaast krijgt zij per 15 maart een tijdelijke uitbreiding. Betrokkene heeft recht op doorbetaling tot 1 augustus voor wat betreft de vervangingsaanstelling. De tijdelijke uitbreiding eindigt op de laatste schooldag. Er vindt geen doorbetaling tot 1 augustus plaats over deze tijdelijke uitbreiding.

Voorbeeld 2: Ziektevervanging met aansluitend vervanging zwangerschaps- en bevallingsverlof
Een leerkracht gaat vanaf 1 februari vervangen voor ziekte en daarna aansluitend voor zwangerschaps- en bevallingsverlof van een leerkracht. Betrokkene heeft recht op doorbetaling tot 1 augustus. Wanneer echter het zwangerschaps- en bevallingsverlof in de zomervakantie afloopt, bijvoorbeeld op 18 juli, dan krijgt deze werknemer ontslag op 18 juli en vindt er geen doorbetaling tot 1 augustus plaats.

Voorbeeld 3: Gelijk aan voorbeeld 2 maar dan met aansluitend nogmaals ziektevervanging
Gaat deze werknemer aansluitend aan de zomervakantie werken voor ziekte van een leerkracht, die al vanaf 1 augustus ziek is, dan krijgt betrokkene, ook al is nog niet duidelijk hoe lang de vervanging gaat duren, wel betaald vanaf 1 augustus, omdat betrokkene al de laatste 2 maanden in het vorige schooljaar heeft gewerkt.

Voorbeeld 4: Gelijk aan voorbeeld 2 maar dan met aansluitend vervanging zwangerschaps- en bevallingsverlof
Gaat deze werknemer aansluitend aan de zomervakantie opnieuw een zwangerschaps- en bevallingsverlof vervangen dat op 25 augustus ingaat, dan krijgt betrokkene vanaf 1 september betaald wanneer dit de eerste schooldag is.

Voorbeeld 5: Vervanging bij werkgever A en daarna vervanging bij werkgever B
Een leerkracht heeft vanaf begin van het schooljaar tot 1 april bij werkgever A in een vervangingsbetrekking gewerkt. Aansluitend gaat betrokkene werken bij werkgever B. Betrokkene krijgt doorbetaald tot 1 augustus over zijn aanstelling bij werkgever B.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl