Gemeenten zien scholenbouw stilvallen

Als de overheveling van het budget van scholenbouw van de gemeenten naar de schoolbesturen doorgaat, is er geen geld meer voor nieuwe investeringen in schoolgebouwen. Dit blijkt uit berekeningen van de gemeenten Smallingerland en Ede, zo meldt Binnenlands Bestuur.

Uit berekeningen van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat gemeenten ongeveer 15 procent van het ongeoormerkte budget van in totaal 1,66 miljard euro die zij jaarlijks krijgen voor onderwijshuisvesting aan andere zaken besteden. Dit was voor het kabinet reden om het geld over te hevelen van de gemeenten naar de schoolbesturen. Die krijgen er hierdoor jaarlijks 256 miljoen euro bij, wat overeenkomt met ongeveer 100 euro per leerling. De schoolbesturen kunnen dit geld naar eigen inzicht besteden.

Gemeenten en schoolbesturen vrezen nu dat de scholenbouw door deze overheveling volledig stil komt te liggen. Het leeuwendeel van het onderwijshuisvestingbudget van gemeenten gaat op aan aflossingen en afschrijvingen op investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan. Als de korting van 256 miljoen doorgaat, blijft er geen geld over voor nieuwe investeringen in schoolgebouwen, blijkt uit berekeningen van de gemeenten Smallingerland en Ede. ‘Hoewel we verantwoordelijk blijven voor nieuwbouw van scholen, hebben we daar straks geen geld meer voor’, zo stelt beleidsadviseur Nol le Blanc van de gemeente Ede op de website van Binnenlands Bestuur.

VOS/ABB ziet het probleem ook. Aan de ene kant is het goed dat het geld voor onderwijshuisvesting uit het gemeentefonds wordt gehaald en naar de schoolbesturen gaat. Dit heeft een positief effect voor scholen in gemeenten die minder aan onderwijs uitgeven dan ze ervoor ontvangen. Er zijn echter ook gemeenten die er meer aan besteden dan het fictieve budget dat zij ervoor uit het Gemeentefonds krijgen. In die gemeenten gaan de scholen er financieel dus op achteruit.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl