Doorstromen van primair naar voortgezet onderwijs

Al op de pabo’s moet aandacht zijn voor de mogelijkheden voor leraren en schoolleiders om vanuit het primair onderwijs door te stromen naar het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs. Lees verder

In het eindrapport van de 'Analyse instroom en doorstroom primair onderwijs' staat dat de dynamiek van de arbeidsmarkt in het po beperkt is. 'De meeste medewerkers (…) willen graag dicht bij huis een baan hebben en ook een vast team. De sector biedt ruimte om werk en zorg goed met elkaar te combineren en scholen houden graag hun medewerkers vast. Dit alles stimuleert hun mobiliteit niet.'

Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat door leerlingendalingen, bezuinigingen en de invoering van passend onderwijs de regionale onderwijsarbeidsmarkt sterk verandert en onder grote druk staat. Daarnaast gaat de komende jaren een toenemend aantal leerkrachten en schoolleiders met pensioen. Daarom zou er in het primair onderwijs meer mobiliteit moeten ontstaan.

Scholen zouden dat kunnen bewerkstelligen door bijvoorbeeld te werken met regionale mobiliteitscentra en vervangingspools. Ook zou er in het primair onderwijs meer aandacht moeten zijn voor doorstroming naar het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, binnen en buiten de eigen regio. Dat zou al op de pabo kunnen beginnen.

Klik hier voor de 'Analyse instroom en doorstroom primair onderwijs'.