Dossier brengt gevolgen van bezuinigingen in kaart

De PO-Raad brengt de publiciteit in kaart over de gevolgen van de bezuinigingen op het primair onderwijs. Lees verder

De PO-Raad signaleert net als VOS/ABB en de overige besturenorganisaties veel onrust over de bezuinigingen op het primair onderwijs. Hierbij gaat het niet alleen om de aangekondigde bezuiniging van 300 miljoen euro op de invoering van passend onderwijs, maar ook om de greep van ruim 90 miljoen die het vorige kabinet uit de lumpsumfinanciering nam.

Deze eerdere bezuiniging werd door toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma verpakt als een bezuiniging op het (niet meer geoormerkte) budget van bestuur en management (B&M). VOS/ABB heeft daar vorig jaar, direct na Prinsjesdag, fel tegen geprotesteerd, maar de Tweede Kamer ging er desondanks mee akkoord. Ook de bezuiniging op passend onderwijs was voor VOS/ABB reden om bij de Tweede Kamer en minister Marja van Bijsterveldt van OCW hard aan de bel te trekken, maar wederom zonder positief resultaat.

De PO-Raad wil nu een beeld krijgen van de omvang van de problemen die schoolbesturen als gevolg van de bezuinigingen ervaren. U kunt kopieën van of links naar lokale en regionale nieuwsberichten en brieven sturen aan communicatieadviseur Marc Mathies van de PO-Raad: m.mathies@poraad.nl. De informatie wordt gebundeld in een dossier op de website van de PO-Raad.

Het initiatief volgt op een motie van de leden van de PO-Raad, die tijdens de algemene ledenvergadering van de sectororganisatie op 1 december werd aangenomen. De motie richtte zich tegen de bezuiniging op passend onderwijs en is volgens de website van de PO-Raad ‘een opmaat naar concrete acties’. Zie ook het gerelateerde bericht in de rechterkolom.