Drempelbedragen Europees aanbesteden 2012-2013

De Europese Commissie heeft voor 2012-2013 de drempelbedragen voor Europees aanbesteden gepubliceerd. Deze bedragen worden iedere twee jaar in Europees verband vastgesteld aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. Voor de periode 2012-2013 gelden onderstaande drempelbedragen (ex. btw). Lees verder

Richtlijn 2004/18/EG

  • Werken, 5.000.000 euro
  • Leveringen, 200.000 euro*
  • Diensten, 200.000 euro*
  • Overheidsopdrachten op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten, en diensten vallend onder bijlage IIB, 200.000 euro
  • Prijsvragen algemeen (artikel 67), 200.000*
  • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (artikel 8a), 5.000.000 euro
  • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken (artikel 8b), 200.000 euro
  • Concessie voor openbare werken (artikel 56) 5.000.000 euro

* Voor de centrale overheid is dit bedrag 130.000 euro.

Richtlijn 2004/17/EG

  • Opdrachten voor leveringen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, 400.000 euro
  • Opdrachten voor werken in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, 5.000.000 euro

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

Dit bericht is overgenomen van www.pianoo.nl.