Drentse besturen protesteren tegen bezuinigingen

Drie Drentse schoolbesturen zetten in een protestbrief aan minister Marja van Bijsterveldt uiteen welke negatieve gevolgen de bezuinigingen op de kwaliteit van het primair onderwijs hebben. Lees verder

De brief aan de minister is verstuurd door de bij VOS/ABB aangesloten besturen Openbaar Basis Onderwijs Midden Drenthe en Plateau Openbaar Onderwijs Assen alsmede door het christelijke bestuur COG Drenthe. De protesterende besturen benoemen de gevolgen die de bezuinigingen van het vorige en huidige kabinet hebben voor het personeel, de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs.

De besturen wijzen erop dat de ambities die dit kabinet heeft met het onderwijs als gevolg van de bezuinigingen niet waargemaakt kunnen worden. De gevolgen van de bezuinigingen zijn onder meer grotere klassen, meer werkdruk voor leerkrachten en minder zorg voor leerlingen die dat hard nodig hebben.

De Drentse besturen nodigen de minister uit voor een gesprek.

De brief staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen