Drie besturen gaan proefdraaien met prestatiebeloning

Het ministerie van OCW laat bij drie schoolbesturen in Amsterdam, de kop van Noord-Holland en Zeeland een proef uitvoeren met prestatiebeloning. Lees verder

In het primair onderwijs wordt de proef uitgevoerd bij de Stichting Bijzonderwijs met zeven scholen voor primair onderwijs in Amsterdam-Zuidoost. In het voortgezet onderwijs wordt proefgedraaid bij een aantal besturen in het noorden van de kop van Noord-Holland. Verder doet ROC Zeeland mee aan de proef met prestatiebeloning.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW.