Driekwart van de basisscholen innoveert

Drie op de vier basisscholen zijn actief bezig met vernieuwingen. Dat blijkt uit een internetenquête onder 1500 schoolleiders. De enquête werd uitgevoerd door SCO Kohnstamm Instituut. Lees verder

Uit de enquête blijkt dat de meest voorkomende vernieuwingen te maken hebben met de leerlingenzorg en vakgebieden als taal, rekenen en techniek. Ook voeren veel scholen in de klassenorganisatie innovaties door, zoals zelfstandig leren. Uit de enquête kwam ook naar voren dat de ene innovatie vaak de andere met zich meebrengt.

Het initiatief om te vernieuwen komt meestal van de school zelf, maar ook van ouders en leerlingen. Driekwart van de scholen nam een eigen sterke-zwakteanalyse als basis voor innovaties.  Ook slechte leerprestaties zijn vaak aanleiding om vernieuwingen door te voeren.

Belangrijke criteria om innovaties succesvol door te voeren, zijn draagvlak en professionalisering. Veel teamleiders en managers bezoeken conferenties, gebruiken hun netwerk of doen mee aan collegiale consultaties om zichzelf en/of hun collega’s verder te professionaliseren.

Het grootste struikelblok bij innovaties is gebrek aan tijd. Ongeveer een kwart van de respondenten geeft aan onvoldoende tijd te hebben om aan vernieuwingen te werken.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl