Dronkers: slechtere prestaties op gemengde scholen

Zowel autochtone als allochtone leerlingen presteren over het algemeen beter op etnisch homogene scholen dan op scholen die etnisch sterk gemengd zijn. Dat blijkt uit onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers. Hij lichtte de resultaten donderdag toe bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap aan de Maastricht University. Lees verder

Dronkers maakte voor zijn onderzoek gebruik van gegevens uit 2006 van het Program for International Student Assessment (PISA) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Dit internationale programma legt vast hoe 15-jarige leerlingen presteren in wiskunde, natuurkunde en lezen. Daarbij wordt ook gekeken naar de etnische achtergrond van de leerlingen. Gegevens uit Nederland ontbreken, maar volgens Dronkers is de kans nihil dat de situatie hier anders is dan in bijvoorbeeld Duitsland, België en Denemarken.

Hij zegt in een interview in NRC Handelsblad dat de prestaties niet omlaag gaan als in een klas bijvoorbeeld alleen Nederlandse en Turkse leerlingen zitten, maar wel als het aantal groepen met verschillende achtergronden toeneemt. ‘Als er een school ontstaat met Nederlandse, Turkse, Marokkaanse, Somalische, Joegoslavische en Poolse kinderen, heeft dat tot gevolg dat ze allemaal minder goed zullen presteren.’ Dat komt volgens Dronkers doordat leraren dan te veel aandacht moeten besteden aan het overbruggen van de verschillen.

De Maastrichtse hoogleraar vindt dat de samenleving moet bepalen of het belangrijker is om de sociale afstanden tussen verschillende bevolkingsgroepen te verminderen dan om de leerprestaties te verbeteren. Hij wijst bij die vraag overigens op Vlaams onderzoek, waaruit volgens hem blijkt dat de sociale voordelen van gemengde scholen beperkt zijn.

Dronkers benadrukt dat hij geen politiek oordeel aan zijn onderzoek wil verbinden, maar hij beseft ook dat politieke partijen de uitkomsten van zijn onderzoek kunnen gebruiken om de eigen standpunten te ondersteunen. ‘Ik ben een onderzoeker die de feiten boven tafel probeert te krijgen. Wat politici daarmee doen, moeten ze zelf weten. Als ze het te bont maken, stuur ik wel een ingezonden naar de krant’, aldus Dronkers in NRC Handelsblad.

Klik hier voor de inaugurele rede van Jaap Dronkers.