Duizend euro om Lerarendag te organiseren

Het Projectbureau Kwaliteit biedt elk bestuur met basisscholen die meedoen aan de pilots verbetertrajecten taal/lezen en/of rekenen 1000 euro om een Lerarendag te organiseren. Zo’n dag heeft tot doel dat leraren elkaar ontmoeten en hun ervaringen delen. Lees verder

Een schoolbestuur kan zo’n dag zelf organiseren met behulp van een toolkit ‘Hoe organiseer ik een Lerarendag?’ Maar het is ook mogelijk experts in te schakelen voor de organisatie van die dag. In dat geval wordt de 1000 euro daarvoor ingezet. De externe ondersteuner legt dan contacten met mogelijke workshopleiders en geeft adviezen over verschillende werkvormen en het programma.

Een Lerarendag kan lokaal of regionaal georganiseerd worden. In beide gevallen wordt in het programma gebruik gemaakt van succeservaringen van andere scholen. Dat kunnen op lokaal niveau scholen van het eigen bestuur zijn of binnen de regio. Ook landelijke succeservaringen komen aan bod.

Behalve een Lerarendag kunnen besturen ook een scholentour organiseren. Hun leraren gaan dan een dag een kijkje nemen op een andere school die al ervaring heeft opgedaan met een verbetertraject. Een derde mogelijkheid is om leraren digitaal met elkaar in contact te brengen om ervaringen uit te wisselen. Daar kan ook een netwerkbijeenkomst aan gekoppeld worden.

Scholen hebben inmiddels van het Projectbureau Kwaliteit informatie ontvangen over deze activiteiten. Na de zomervakantie verschijnt nog een folder en ook wordt de informatie op www.schoolaanzet.nl gezet. Er wordt een prijs uitgeloofd voor de meest geslaagde Lerarendag van 2009-2010.

Meer informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl of Sicco Baas, 06-51914694, shbaas@vosabb.nl.