Duur aansluitende uitkering BBWO ingekort

De vakbonden en de minister van OCW hebben een afspraak gemaakt over de aanpassing van het BBWO (Besluit Bovenwettelijke Wachtgeldaanspraken Overheidspersoneel) aan de huidige Werkloosheidswet. Dat heeft gevolgen voor de duur van de bovenwettelijke aansluitende uitkering. Lees verder

Onlangs publiceerde VOS/ABB over de recente ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid . Een van de onderwerpen was de lengte van de bovenwettelijke aansluitende uitkering bij werkloosheid. 

Daarover is nu helderheid. De aanpassing luidt als volgt.
Voor werknemers van 50 jaar loopt de bovenwettelijke uitkering maximaal tot 63 jaar.Voor werknemers van 51 en 52 jaar loopt de bovenwettelijke uitkering maximaal tot 64 jaar. Indien betrokkene 53 jaar of ouder is loopt de aansluitende uitkering tot aan de leeftijd van 65 jaar. De hoogte van deze aansluitende uitkering is 70% van het maximum BBWO-dagloon.

Het wetgevingstraject wordt zo spoedig mogelijk in gang gezet. De inschatting van OCW is dat deze wetgeving op zijn vroegst (zonder vertraging of andere tegenvallers) in december 2007 van kracht zal zijn. Tot dan geldt de huidige regeling. VOS/ABB zal u informeren over de feitelijke inwerkingtreding van de nieuwe regeling. 

Informatie: Frans Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl.