Dyslexiebehandeling: remedial teachers buiten spel

Zorgverzekeraars zien de kosten voor dyslexiebehandelingen de pan uitrijzen. Daarom stellen ze hogere eisen aan behandelaars: alleen psychologen en orthopedagogen die geregistreerd zijn als arts morgen deze zorg nog bieden. Dit betekent dat remedial teachers buiten spel worden gezet.

De Volkskrant schrijft dat sinds ernstige dyslexie in 2009 is opgenomen in het basispakket, de kosten die daarmee gemoeid zijn met 140 procent per jaar zijn gestegen. In 2009 ging het nog om 11 miljoen euro, volgens de laatst bekend cijfers is er nu 53 miljoen euro per jaar mee gemoeid. 

Scholen raden ouders een behandeling van hun dyslectische kind aan en wijzen erop dat de zorgverzekering dat betaalt. De groei van het aantal ouders dat voor een behandeling kiest, heeft geleid tot een toename van het aantal behandelaren. Om deze ontwikkeling te stoppen, vergoeden zorgverzekeraars een dyslexiebehandeling alleen nog als die wordt gegeven door een erkend psycholoog of orthopedagoog. De behandeling door remedial teachers wordt in principe niet meer vergoed.