ECOO-leden over imago en marketing

De ledencommissie van het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB is op donderdag 14 juni voor de tweede keer bijeen geweest. Tijdens de bijeenkomst in Woerden lieten drie leden van de commissie zien hoe zij het openbaar onderwijs goed op de kaart zetten. Lees verder

De bijeenkomst onder leiding van commissievoorzitter Joep Spanjaard van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum werd geopend met een presentatie door manager Riejanne Boeschoten van VOS/ABB Consulting. Zij ging in op de thema’s marketing en imago. Volgens haar denken veel scholen vooral vanuit hun eigen aanbod, terwijl het juist van belang is dat zij net als bedrijven goed moeten weten wat de klanten, in dit geval de ouders en de leerlingen, van het onderwijs verwachten.

Boeschoten ging ook in op een recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg naar de motieven die voor ouders en kinderen van belang zijn om voor een bepaalde basisschool te kiezen. Het onderzoek richtte zich op de situatie in het Brabantse dorp Wouw, waar ouders de keuze kunnen maken tussen een openbare en een katholieke school. Het onderzoeksrapport kunt u gratis digitaal opvragen bij de Universiteit van Tilburg. Klik hier.

Schoonhovens College
Rector Peter Valk van het Schoonhovens College gaf een presentatie over de betrokkenheid van het lokale en regionale bedrijfsleven bij de afdeling vmbo-kader van zijn school. Die betrokkenheid werkt aan twee kanten, benadrukte hij. Zowel de leerlingen als het bedrijfsleven hebben er baat bij. Bovendien wordt het imago van de hele school, inclusief vmbo-t, havo en vwo, er beter van.

Valk ging ook in op een cursus ondernemerschap, waarvoor het Schoonhovens College samenwerkt met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Deze cursus is geïnspireerd op een cursus ondernemerschap van het Britse concern Rolls Royce.

Leerplein055
Algemeen directeur Otto Meulenbeek van de stichting Leerplein055 voor openbaar primair onderwijs in Apeldoorn ging in op de imagocampagne die hij voert. De nieuwe naam van de stichting Leerplein055 is daar onderdeel van. In die naam is met opzet het woord ‘openbaar’ geschrapt, omdat die marketingtechnisch niet goed zou zijn.

Alle 29 openbare basisscholen en de drie openbare scholen voor speciaal basisonderwijs in Apeldoorn presenteren zich voortaan naar de ouders toe als onderdeel van Leerplein055. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de naam Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn, die de ‘klanten’ nauwelijks aansprak. 

Archipelscholen
Communicatiemedewerker Karen Kroese van de Archipelscholen op Walcheren gaf een presentatie over de mystery guests die dit bestuur heeft ingezet. De mystery guests doen zich bij de afzonderlijke schooldirecteuren voor als ouders van potentiële leerlingen. Ze vragen om informatie en beoordelen hoe de directeur hen ontvangt en met hen communiceert.

In oktober 2006 heeft in Over Onderwijs al een artikel gestaan over de mystery guests op Walcheren. Dit staat in de rechter kolom.

De volgende bijeenkomst van de ledencommissie ECOO is op donderdag 20 september, wederom in Woerden. Zodra er meer informatie is, melden wij dat.

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221, speterink@vosabb.nl  

Bijlagen