Educatief partnerschap sleutel tot succes

Ouders, scholen en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) kunnen veel aan elkaar hebben bij opvoedvragen. Tijdens een bezoek aan de katholieke basisschool De Keizerskroon in Pijnacker spraken minister Marja van Bijsterveldt van OCW en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS met ouders, leerkrachten en medewerkers van het CJG. Aanleiding voor het bezoek was de internationale Dag van het Gezin. Lees verder

Veldhuijzen van Zanten benadrukte tijdens het werkbezoek dat een veilige en betrokken omgeving om in op te groeien een verantwoordelijkheid is van de hele samenleving. ‘Ouders staan aan het roer in de opvoeding maar elke ouder twijfelt weleens over wat het beste is. Hou die opvoedvragen niet voor jezelf maar praat erover met mensen in je omgeving, op school of in het CJG. Dan ontdek je dat je niet de enige bent die met vragen rondloopt en heel vaak kun je elkaar een handje helpen. Elkaar ontmoeten en over opvoeden praten, kan eenvoudiger als scholen en Centra voor Jeugd en Gezin veel samen optrekken.’

Tijdens het werkbezoek spraken de minister en staatssecretaris met ouders en leerkrachten over de rol van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kinderen en over verschillende mogelijkheden waarmee scholen de betrokkenheid van ouders kunnen vergroten. Van Bijsterveldt en Veldhuijzen van Zanten vinden de rol van de ouders in het onderwijs onmisbaar. De minister zei hierover: ‘Het is belangrijk dat scholen ouders actief betrekken bij de school van hun kinderen en daarbij ook de samenwerking aangaan met relevante partners, zoals de Centra voor Jeugd en Gezin. Een goede samenwerking vormt de sleutel voor een succesvolle schooltijd.’

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW.

VOS/ABB en educatief partnerschap
Ouderbetrokkenheid oftewel educatief partnerschap is een van de onderwerpen in het meinummer van magazine School!. In een artikel in het blad komt beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB aan het woord. U kunt de online versie van het artikel downloaden uit de rechterkolom.

Na de zomervakantie komt VOS/ABB met een katern dat helemaal over educatief partnerschap gaat.

Bijlagen