EduspirIT met toppers uit bedrijfsleven

Onder de naam EduspirIT wordt op 29 september een conferentie over onderwijs en ICT gehouden. ‘EduspirIT staat voor een positieve beweging, die niet langer kijkt naar de problemen in het onderwijs, maar naar oplossingen die – deels – met behulp met ICT kunnen worden gerealiseerd’, aldus de organisator, Stichting Kennisnet. Lees verder

Volgens Kennisnet heeft het onderwijs te maken met uitdagingen die vaak ook in andere bedrijfstakken spelen of hebben gespeeld. ‘Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen’.

Vandaar dat EduspirIT sprekers uit het bedrijfsleven presenteert. Dat zijn Ben Verwaayen (ex-CEO British Telecom), Toby Burton (Cisco) en Michael Tchong (trendwatcher). Zij trekken vergelijkingen naar en geven voorbeelden uit andere sectoren en andere landen. Het dagvoorzitterschap is in handen van journalist en schrijver Frénk van der Linden (foto).

Een gerichte netwerkmethode zorgt ervoor dat de deelnemers aan de conferentie in contact komen met de top van het onderwijsveld, de politiek en het bedrijfsleven. Daarnaast doen de voorzitters van de drie sectorraden in het onderwijs, Kete Kervezee (PO-raad) (VO-raad) en , Sjoerd SlagterJan van Zijl (MBO-raad) mee aan een interactief vraaggesprek. Zij zullen ook reageren op de voorgaande sprekers en op vragen, opmerkingen en suggesties uit de zaal.

Deze conferentie is bestemd voor bestuurders en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Locatie en tijd: ’t Spant in Bussum, van 13 tot 19 uur. Kosten: 150 euro. Aanmelden via www.EduspirIT2008.nl.

Informatie: Kirsten den Dulk, 070-4161643 of kdendulk@winkelmanenvanhessen.nl.