Een kat in het nauw…

Dit spreekwoord kwam direct in mij op toen ik de brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer las over de ‘verlegging’ van de subsidiestromen in het onderwijs.

Afgezien van het feit dat het eufemisme ‘verlegging’ in werkelijkheid verwijst naar een forse beperking van het beschikbare budget en dus naar een bezuiniging op het onderwijs, klopt de stelling van de minister en staatssecretaris niet dat zij het primaire proces ongemoeid laten. In hun brief aan de Kamer staat immers dat de subsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) op de openbare scholen per 2014 volledig wordt stopgezet. Deze vorm van onderwijs wordt door ongeveer 75.000 leerlingen gevolgd. Stopzetting ervan zou dus een ernstige aantasting van het primaire proces zijn!

Bovendien zou beëindiging van g/hvo indruisen tegen de wet, waarin staat dat de openbare school gelegenheid tot deze vorm van onderwijs moet bieden als ouders daarom vragen. Als het aan de minister en de staatssecretaris ligt, kan het openbaar onderwijs straks niet meer al zijn wettelijke taken uitvoeren. Sterker nog, Bussemaker en Dekker schrijven in hun brief dat ouders die willen dat hun kind op school in aanraking komt met godsdienst en levensbeschouwing, niet voor een openbare maar voor een bijzondere school moeten kiezen. Zij behoren te weten dat juist het openbaar onderwijs aandacht schenkt aan diverse godsdiensten en levensbeschouwingen. Het bijzondere van de openbare scholen is dat dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid van godsdienst en wederzijds respect. Ik vind het ongehoord dat de bewindslieden die verantwoordelijk zijn voor kwalitatief hoogstaand onderwijs een deel van de ouders in feite afraden om voor een openbare school te kiezen! Natuurlijk, ik snap heus wel dat zij in tijden van economische crisis en bezuinigingen pijnlijke keuzes moeten maken, maar nu maken ze wel heel rare sprongen!

Daar komt bij dat stopzetting van de subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor het Dienstencentrum GVO en HVO, dat de lessen g/hvo verzorgt, de vernietiging van zorgvuldig opgebouwd menselijk kapitaal met zich mee zou brengen. De subsidie maakt het mogelijk om circa 700 gekwalificeerde docenten g/hvo voor de klassen te hebben. Zij voldoen aan de Wet beroepen in het onderwijs (Wet BIO). Tot 2009, toen voormalig PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW de subsidie op verzoek van de Tweede Kamer instelde, werd g/hvo veelal door ongekwalificeerde docenten gegeven, wat de kwaliteit ervan niet altijd ten goede kwam. De voorgestelde stopzetting van de subsidie staat dus ook nog eens haaks op de professionalisering van de leraren. Het kabinet heeft daar weliswaar de mond van vol, maar als het aankomt op g/hvo, geven Bussemaker en Dekker kennelijk niet thuis.

Gaan we nu bij de pakken neerzitten? Nee, dat doen we niet! Samen met de verschillende collega-besturenorganisaties van het bijzonder onderwijs, de onderwijsvakbonden, de Vereniging Openbaar Onderwijs en de andere landelijke ouderorganisaties heeft VOS/ABB de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat stopzetting van de subsidie voor g/hvo niet kan. Ik ga ervan uit dat de Vaste Kamercommissie voor OCW de fout van de minister en de staatssecretaris inziet en rechtzet.