Een moordenaar in het onderwijs?

Mogen veroordeelde moordenaars die hun straf hebben uitgezeten, de kans krijgen om in het onderwijs te werken? De huidige regels maken dit mogelijk, zo blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Aan de ene kant zegt mijn gevoel dat dit onwenselijk is, aan de andere kant leven we in een maatschappij die mensen na een gevangenisstraf nieuwe kansen geeft. Lees verder

De uitspraak van de Raad van State gaat over een man die in 1996 zijn vrouw heeft vermoord. Hij heeft daarvoor een gevangenisstraf uitgezeten en wil daarna locatieleider van een basisschool worden. Daar heeft hij een Verklaring Omtrent het Gedrag voor nodig, maar die krijgt hij niet. Na jarenlang procederen, bepaalt de Raad van State dat de man de VOG wel moet krijgen, omdat de regels dat bepalen. Alleen voor zedendelinquenten kan een uitzondering worden gemaakt en daar is hier geen sprake van. Tot zover de ratio.

Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor het onderwijs, want wat is nu nog de waarde van een VOG? Het positieve is dat werkgevers weten dat ze niet iemand in huis halen van wie bekend is dat hij of zij een zedendelinquent is. Maar of de beoogde werknemer in het verleden iemand heeft vermoord of bijvoorbeeld ooit de kas van een organisatie achterover heeft gedrukt, dat blijft in het vage. Ik kan me voorstellen dat een bestuur liever geen veroordeelde moordenaar of vermogensdelinquent aanneemt, ook al heeft diegene zijn straf uitgezeten en voldoet hij of zij aan de overige voorwaarden voor een VOG.

De vraag is of het onderwijs, waarin werknemers de verantwoordelijkheid hebben over een kwetsbare groep, namelijk kinderen en jongeren, bij de wetgever moet aandringen op meer uitzonderingen. Is het voldoende om slechts zedendelinquenten buiten de deur te houden of moet de wet het ook voor moordenaars, vermogendelinquenten en andere mensen die ooit een ernstige misdaad hebben gepleegd onmogelijk maken om een baan in het onderwijs te krijgen? Kortom: waar ligt volgens u de grens?

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB

U kunt hieronder uw reactie geven. In de rechterkolom kunt u doorklikken naar een nieuwsbericht over deze zaak.