Eén op tien jongeren gepest op internet

Ruim 10 procent van de jongeren van 15 tot 18 jaar wordt wel eens gepest op internet. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onder andere de Veiligheidsmonitor 2012.

Laster, roddel en achterklap komen het meest voor, gevolgd door stalken, bedreiging en chantage. De meeste slachtoffers melden dit niet bij politie of andere instanties.

Eerder deze maand publiceerde het ministerie van OCW het Onderzoeksverslag pesten op school, dat ook is gebaseerd op de Veiligheidsmonitor 2012.

Wetsvoorstel ingetrokken
Scholen worden niet wettelijk verplicht incidenten, zoals pesten, te registreren. Het wetsvoorstel dat dit moest regelen, is ingetrokken.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW werkt in plaats daarvan aan een bredere wet, waarmee hij nadruk wil leggen op het voorkomen van alle vormen van pesten in plaats van op registratie achteraf.

Eind maart presenteerde Dekker zijn plan van aanpak tegen pesten. Hij wil scholen verplichten een bewezen effectief programma te gebruiken om pesten aan te pakken.

Het wetsvoorstel incidentenregistratie, dat zich richtte op wapenbezit, seksueel misbruik, discriminatie, bedreiging en grove pesterijen, heeft door dat antipestplan geen toegevoegde waarde meer, vindt Dekker.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl