Eenduidige regels voor brandveiligheid

Minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie heeft het ‘concept-Besluit brandveilig gebruik bouwwerken’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Met dit zogenoemde Gebruiksbesluit komen er landelijk eenduidige regels voor brandveiligheid, ook voor scholen. Lees verder

In 80 procent van de gevallen komen algemene regels voor bouwwerken in combinatie met een meldingsplicht in de plaats van de huidige gebruiksvergunning. Een melding moet minstens vier weken voor het gebruik van het gebouw worden gedaan. Daarna kan de gemeente of brandweer controleren of aan de brandveiligheidseisen is voldaan. Dat scheelt aanzienlijk in tijd, terwijl de brandveiligheid niet minder wordt.

Het Gebruiksbesluit hanteert grotendeels dezelfde brandveiligheidsregels als de Modelbouwverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Er zijn ook enkele verschillen. Zo wordt de controlefrequentie van (aanvullende) mobiele brandblusapparaten verlengd naar eens per twee jaar. Dat scheelt administratieve lasten. Verlenging van de controlefrequentie gaat niet ten koste van de brandveiligheid, zo blijkt in andere landen. De controle van vaste brandhaspels blijft jaarlijks. Naar verwachting kan het Gebruiksbesluit medio 2008 in werking treden.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl