Eerste Kamer stemt in met ‘gratis’ schoolboeken

De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met het schoolboekenplan van het kabinet. Ook de PvdA-senator Marijke Linthorst, die ernstige bezwaren had tegen het plan, ging ermee akkoord. Lees verder

Met de PvdA stemden ook de andere regeringspartijen CDA en ChristenUnie in met het plan om in de lumpsumfinanciering van het voortgezet onderwijs een budget op te nemen voor de kosten van lesboeken. Dit plan was al goedgekeurd door de Tweede Kamer en is onderdeel van het regeerakkoord.

Schadevergoeding
De Eerste Kamer ging niet klakkeloos akkoord. De Senaat zorgde ervoor dat besturen van vo-scholen die de inkoop van boeken verkeerd aanbesteden, worden gecompenseerd voor de kosten die zij moeten maken als ze in verband hiermee eventueel voor de rechter moeten komen. 

Hier geldt wel de voorwaarde dat het bestuur moet kunnen aantonen dat het heeft gehandeld naar de adviezen van het ministerie van OCW. De kosten worden niet vergoed als het schoolbestuur door eigen fouten voor de rechter moet verschijnen.

De Eerste Kamer had ook graag gezien dat er eerst een beperkt experiment zou worden uitgevoerd met de Europese aanbesteding van schoolboeken, maar Van Bijsterveldt ging daar niet op in.

Inkoopcollectief en katern
In de rechterkolom kunt u een eerder artikel aanklikken over het Europees aanbesteden van schoolboeken. In dat artikel kunt u lezen dat VOS/ABB schoolbesturen de mogelijkheid biedt om zich aan te sluiten bij een inkoopcollectief. Ook wordt in dat artikel verwezen naar een informatiekatern dat VOS/ABB over het schoolboekenplan heeft samengesteld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405205 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl