Eerste netwerkbijeenkomst pr en communicatie

In het Diezer College in Zwolle is dinsdag de eerste bijeenkomst geweest van het VOS/ABB-netwerk voor pr- en communicatiemedewerkers. Lees verder

Ruim 20 belangstellenden van besturen en scholen uit het hele land waren op de eerste netwerkbijeenkomst aanwezig. Het netwerk is het initiatief van VOS/ABB en John Beumer van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Hij is sinds januari adviseur pr en communicatie van OOZ.

Beumer vindt het netwerk van belang, omdat pr- en communicatiemedewerkers in het onderwijs vaak de enigen binnen hun organisatie zijn die zich met dit vak bezighouden. De aanwezigen bevestigden dit beeld. Afgesproken is dat de deelnemers aan het netwerk digitaal contact met elkaar zullen houden om kennis en ervaring uit te wisselen.

Onderwerpen die tijdens de eerste bijeenkomst werden besproken, waren het imago, de kernwaarden en de maatschappelijke betrokkenheid van het openbaar onderwijs. Ook kwam de behoefte aan bod aan de uitwisseling van kennis over vakinhoudelijke thema’s, zoals crisiscommunicatie, de omgang met de media en communicatie rond organisatorische veranderingen.

De eerstvolgende netwerkbijeenkomst zal waarschijnlijk plaatsvinden in het Edison College in Apeldoorn. Zodra de datum bekend is, wordt dat bekendgemaakt op deze website. In het meinummer van Over Onderwijs, dat op 6 mei verschijnt, staat een artikel over de bijeenkomst. 

Ook deelnemen aan het pr- en communicatienetwerk van VOS/ABB? Meld u aan bij C&M-medewerker Annelies Schrijver, 06-22939679, aschrijver@vosabb.nl.