In Bestuur en management, Identiteit, Nieuws, School!Week

Het is vandaag 25 jaar geleden dat de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind ondertekenden. Daarom is nu de eerste nieuwsbrief van de School!Week 2015 verzonden. Kinderrechten zijn dit schooljaar het thema van de speciale themaweek van en voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

De School!Week is het jaarlijks terugkerende initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) om de openbare en algemeen toegankelijke scholen stevig op de kaart te zetten. Dit schooljaar is de School!Week van 16 tot en met 21 maart.

Kinderrechten raken de kernwaarden van het openbaar onderwijs en de missie van VOS/ABB en VOO:

Goed onderwijs voor álle kinderen.

De nieuwsbrief is verstuurd aan de leden van VOS/ABB en VOO. Als u de nieuwsbrief niet hebt ontvangen: download Nieuwsbrief School!Week nr. 1 en schrijf u in voor de volgende nieuwsbrieven van de School!Week.

Delen