Eerste open digitaal leermateriaal gepresenteerd

De Stichting VO-content presenteert vandaag het eerste open digitale leermateriaal. Het gaat om 26 zogenoemde Stercollecties, die traditionele leer- en werkboeken in het voortgezet onderwijs kunnen vervangen of aanvullen. Lees verder

Volgens de VO-raad, die de Stichting VO-Content heeft opgericht, kunnen scholen hiermee de komende bezuinigingen op het leermiddelenbudget opvangen. Voor 2014 is een bezuiniging van 30 miljoen euro aangekondigd. Maar de Stercollecties zijn niet gratis: die kosten 7 euro per leerling per jaar.

Het digitale leermateriaal kan door docenten zelf in Wikiwijs worden aangepast. Ze kunnen het ook naar eigen inzicht combineren met ander leermateriaal en zo flexibel inspelen op verschillen tussen leerlingen.

Volgens de VO-raad voldoen de Stercollecties aan de wettelijk vastgestelde leerdoelen (kerndoelen en eindtermen). Ze zijn geordend in leerlijnen per vak, leerjaar en niveau. Een leerlijn biedt een gestructureerd overzicht van onderwerpen met oefeningen, opdrachten en leerstof voor een heel leerjaar. De 26 Stercollecties zijn te vinden op: stercollecties.wikiwijs.nl

Inmiddels participeren meer dan 200 scholen met in totaal ruim 235.000 leerlingen in de Stichting VO-content. Deze scholen financieren de verdere ontwikkeling van de Stercollecties voor alle leerjaren op alle niveaus. Hoe meer scholen deelnemen, hoe meer Stercollecties ontwikkeld worden voor alle vakken, leerjaren en niveaus.