Eerste resultaten van verkenning huisvestingskosten

De eerste voorlopige resultaten zijn bekend van de verkenning die VOS/ABB uitvoert naar de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor onderwijshuisvesting. Lees verder

Op basis van de eerste voorlopige resultaten concludeert VOS/ABB-verenigingssecretaris Ritske van der Veen dat de gemeenten over het algemeen weinig transparant zijn over hun inkomsten en uitgaven voor onderwijshuisvesting.

‘Het eerste wat ons opviel’, aldus Van der Veen, ‘is dat de jaarrekeningen van veel gemeenten niet via het internet te vinden waren. En als dat wel het geval was, bleek dat er vaak geen specificatie voor onderwijshuisvesting was. In het kader van de governance-gedachte zou je mogen verwachten dat alle gemeenten via hun websites duidelijk maken wat de inkomsten en uitgaven zijn, maar dat blijkt in de praktijk dus niet het geval.’ 

Uitgaven lager dan inkomsten
Van de in totaal 443 gemeenten kon op basis van de gegevens op internet slechts in 73 gevallen worden bepaald hoe de baten zich verhielden ten opzichte van de lasten. Verder viel het op dat bij de gemeenten die wel hun jaarrekening en een specificatie voor onderwijshuisvesting op internet beschikbaar hadden, de uitgaven in de meeste gevallen lager waren dan de fictieve inkomsten.

De voorlopig geconstateerde verschillen lopen uiteen van enkele tienduizenden tot miljoenen euro’s. Van de 73 gemeenten die voldoende informatie op hun website hadden staan, bleken op basis van de verkenning in 48 gevallen de inkomsten hoger dan de uitgaven. Omdat het op dit moment nog slechts om een verkenning gaat met voorlopige resultaten, worden de cijfers nog niet gepubliceerd.  

Maastricht
In het meinummer van Over Onderwijs komt een artikel over de inkomsten en uitgaven voor onderwijshuisvesting in de gemeente Maastricht. Daar heeft de gemeentelijke Rekenkamer vorig jaar geconstateerd dat er jaarlijks gemiddeld 1,5 miljoen euro minder wordt uitgegeven aan onderwijshuisvesting dan er fictief voor deze post binnenkomt.

Bovenschools manager Rob Beaumont van het bij VOS/ABB aangesloten samenwerkingsbestuur jong Leren voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs vertelt in het artikel in Over Onderwijs wat het Maastrichtse onderwijs merkt van het verschil tussen de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. De gemeente Maastricht spreekt in dit kader overigens van een ‘doelmatig beleid’.

Het eerstvolgende nummer van Over Onderwijs komt uit op 6 mei

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl