Eerste voortgangsrapportage passend onderwijs

De invoering van passend onderwijs ligt op koers. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Lees verder

Dekker presenteert vanaf nu elk halfjaar een voortgangsrapportage, waarin hij aangeeft hoe het staat met de voorbereidingen voor de invoering van passend onderwijs.

In de eerste rapportage die hij maandag heeft aangeboden, staat onder andere dat 87 procent van de samenwerkingsverbanden (swv's) een hoofdlijnennotitie heeft opgesteld over de bestuurlijke inrichting. In ruim eenderde van de swv's zijn deze hoofdlijnen vertaald in conceptstatuten. Ook meldt hij dat de eerste negen swv's nieuwe stijl inmiddels zijn opgericht, terwijl de deadline daarvoor op 1 november 2013 ligt.

Hoewel Dekker signaleert dat de voorbereiding op koers ligt, meldt hij in de aanbiedingsbrief die bij de voortgangsrapportage hoort ook dat er nog veel moet gebeuren. Hij doelt vooral op de inhoudelijke invulling van passend onderwijs en het overleg daarover met alle partners. Op dit moment heeft eenderde een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin staat welke ondersteuning zij kunnen bieden.

Passend onderwijs moet zijn ingevoerd op 1 augustus 2014.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl