Effectiviteit van cao à la carte

In opdracht van de cao-partijen in het primair en voortgezet onderwijs heeft het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) het onderzoeksrapport ‘De effectiviteit van CAO à la carte’ gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd door TNO Kwaliteit van Leven. Lees verder

Het onderzoek biedt een overzicht van bevindingen met 10 jaar cao à la carte en concentreert zich op de vraag hoe deze mogelijkheid effectief kan worden ingezet in het primair en voortgezet onderwijs.

De resultaten van het onderzoek kunnen dienen als achtergrondmateriaal voor de onderhandelingen voor de CAO PO, waarbij VOS/ABB via de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) betrokken is.

Het onderzoeksrapport staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Frans Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl

Bijlagen