EHBO voor scholen in crisissituaties

Het kan elke school zomaar overkomen: een incident of crisis, en de pers staat meteen in drommen voor de deur. VOS/ABB helpt u om op zo’n moment op de juiste wijze te communiceren. EHBO voor scholen in crisissituaties. Lees verder

Het lijkt of scholen steeds vaker te maken krijgen met soms schokkende incidenten die de krant halen, zoals onlangs de kinderzwangerschap in Groningen en afgelopen week nog de verdwijning van twee meisjes tijdens een schoolreisje in Parijs. Deze dingen komen vaker voor als gevolg van veranderde maatschappelijke factoren, zoals toegenomen mobiliteit, meer eenoudergezinnen, vroeg-volwassen gedrag door jongeren, toegenomen wapenbezit, maar ook de impact van moderne communicatiemiddelen. De pers is snel op het spoor van incidenten en maakt ook gebruik van Facebook, Hyves en Twitter om aan informatie te komen. Hoe houdt u het allemaal onder controle?

Het is goed om voorbereid te zijn. Als er een draaiboek ligt over omgaan met crisissituaties, is er al veel gewonnen. VOS/ABB kan u helpen met het maken van zo’n draaiboek. Maar elke situatie is weer anders en op het moment zelf moeten snel beslissingen genomen worden. Als lid van VOS/ABB kunt u direct advies inroepen bij onze communicatiedeskundigen, die als EHBO’ers voor u klaar staan. Zij hebben hiermee inmiddels ruime ervaring.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl.