Einde bruidsschatregeling in zicht

De bruidsschatregeling, waar gemeenten gebruik van kunnen maken bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, loopt binnen twee jaar af. Het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB pleit ervoor de bruidsschatregeling met enkele jaren te verlengen. Daarvoor is een wetswijziging nodig. Lees verder

Een gemeentebestuur, dat besluit het bestuur over de openbare school over te dragen aan een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting openbaar onderwijs), kan gebruik maken van de bruidsschatregeling. Die houdt in dat de openbare school een extra budget meekrijgt voor uitgaven op het terrein van de administratie, beheer en bestuur (abb). Het gemeentebestuur hoeft die uitgaven niet door te betalen aan het bijzonder onderwijs. (Zie voor details het artikel in de rechterkolom hiernaast).

Dit is echter een overgangsregeling. Vindt de verzelfstandiging in het voortgezet onderwijs plaatst op 1 augustus 2008 of later dan kan de gemeente niet meer besluiten van de regeling gebruik te maken. Voor scholen voor primair onderwijs en scholen die onder de WEC vallen, geldt dat zij met ingang van 1 januari 2009 de regeling niet meer kunnen benutten.

Planning verzelfstandigingsproces
Bij de planning en voorbereiding van verzelfstandigingsprocessen moet men dus met deze data rekening houden. Wil een gemeente bovendien het eerste jaar van de regeling de volledige vergoeding van 4 x de abb-norm beschikbaar stellen, dan moet de verzelfstandiging uiterlijk zijn beslag krijgen op 1 augustus 2007 (VO) dan wel op 1 januari 2008 (PO en WEC).   

Het ECOO van VOS/ABB overlegt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om gezamenlijk bij de politiek een verlenging van de bruidsschatregeling te bepleiten. Daarvoor is het nodig de bestaande onderwijswetten te wijzigen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van dit overleg.

Informatie: Klaas te Bos, tel. 0348-405227, ntebos@vosabb.nl