Elektronische veiling voor energieproject

Het collectieve energiecontract van VOS/ABB voor ruim 1000 scholen wordt per 1 januari 2008 vernieuwd. Via een elektronische veiling zal inkoopkenniscentrum Pro Mereor wederom scherpe tarieven voor de komende jaren vastleggen. Lees verder

De ruim duizend deelnemende scholen voor openbaar (primair en voortgezet) onderwijs hebben de afgelopen vier jaar zeker 20 procent bespaard op hun energiekosten door de voordelige collectieve inkoop. Dit contract loopt op 31 december af.

Daarom gaat binnenkort de Europese aanbesteding van het nieuwe inkoopcontract van start. De scholen kopen gezamenlijk voor een periode van 4 of 5 jaar gas en elektriciteit in tegen vastgestelde tarieven. Medio juli begint een zogenoemde ‘openbare procedure’ om per 1 januari 2008 een nieuwe overeenkomst in werking te laten gaan. De aanbesteding wordt opgesplitst in twee percelen: gas en elektriciteit.

Het gemiddelde gasverbruik per schoolgebouw is 18.750m³ per jaar en het gemiddelde elektraverbruik is ongeveer 37.500 kWh.  Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 4000 m3 gas en 4500 kWh per jaar.

Veertig miljoen
De 1000 scholen vormen met dit verbruik gezamenlijk een groot inkoopcollectief dat een contract aan wenst te gaan voor een periode van 4 of 5 jaar. Het contract vertegenwoordigt hierdoor een waarde van ruim 40 miljoen euro, exclusief heffingen en BTW. Voor energieleveranciers is het VOS/ABB inkoopcollectief daarom een aantrekkelijke partij.

Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat de aanzienlijk hogere energieprijzen, als gevolg van de introductie van emissierechten en de krapte op de markt, ruimere budgetten vragen. In diverse nieuwsbulletins en gesprekken zijn de schoolbesturen hierop gewezen. Prijsstijgingen van soms wel 50% vormen geen uitzondering. Door de enorme prijsfluctuaties is het inkopen van energie een vak apart geworden waarbij rekening gehouden dient te worden met prijsrisico’s en de bewegelijkheid van de marktprijzen. In de komende aanbestedingen wil inkoopconsultant Jos Plattel van Pro Mereor nadrukkelijk rekening houden met deze nieuwe marktomstandigheden.

Plattel:  “We willen een innovatieve aanbesteding uitvoeren voor de scholen, waarbij we rekening houden met: groene stroom, efficiënte administratieve afhandeling, instapmogelijkheden nieuwe deelnemers, leveringsvoorwaarden, klantgerichte servicedesk en last but not least een lage prijs. We gaan daarom eerst energieleveranciers met elkaar vergelijken op deze zogenaamde selectiecriteria. En vervolgens gaan we een gunstige marge bedingen onder de geselecteerde leveranciers. Hiervoor gebruiken we e-auction als instrument. Dit is een elektronische veiling bij afslag. In meerdere veilingrondes worden leveranciers uitgedaagd om een lagere prijs aan te bieden. Als de veilingmeester aangeeft dat de laatste biedronde in gaat mag iedereen nog 1 keer lager bieden. De winnaar is direct bekend.”

Instappen kan nog

Deze elektronische veiling zal naar verwachting in oktober plaatsvinden. Scholen kunnen intussen nog steeds aanhaken bij het inkoopproject. Plattel:  “Besturen kunnen nu nog instappen. Ook houden we er rekening mee dat scholen in de nieuwe contractperiode in de komende vijf jaar nog in willen stappen. Meedoen kan dus altijd, er is elk kwartaal een instapmoment.”

Het lopende contract is gesloten met Electrabel en RWE Gas. Wie een switch wil maken naar deze energieleveranciers, kan zich aanmelden bij Pro Mereor, telefoon 026-3701477 of via jplattel@pro-mereor.nl. Electrabel en RWE zullen naar verwachting ook meedoen aan de elektronische veiling, evenals energieleveranciers als Essent, Nuon en Eneco. Pro Mereor regelt de vernieuwing van de contracten per 1 januari 2008. Meer informatie over het collectieve energie-inkoopproject.