Elf personen besturen PO-Raad

Rinda den Besten is begonnen als voorzitter van de PO-Raad. Zij vormt samen met vice-voorzitter Simone Walvisch het dagelijks bestuur. De sectororganisatie heeft daarnaast een algemeen bestuur met negen leden.

De PO-Raad had een college van bestuur onder voorzitterschap van Kete Kervezee, die nu met pensioen is, en een raad van toezicht. De nieuwe structuur met een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur is bedoeld om de directe betrokkenheid van het onderwijs bij de PO-Raad te vergroten.

Het openbaar onderwijs is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door Albert Helder en Ingrid Verheggen. Helder is nu nog directeur-bestuurder van de de bij VOS/ABB aangesloten Friese Onderwijsgroep Fier in Stiens. Op 1 juni wordt hij algemeen directeur van de Stichting Proloog voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Leeuwarden. Deze stichting is ook lid van VOS/ABB. Verheggen is bestuursvoorzitter van de Almeerse Scholen Groep.

In het algemeen bestuur van de PO-Raad zit ook Wim Ludeke, bestuursvoorzitter van de bij VOS/ABB aangesloten Onderwijsspecialisten in Arnhem. Huub van Blijswijk zit eveneens in het algemeen bestuur. Hij is nu nog voorzitter van Lucas Onderwijs, een grote interzuilaire onderwijsstichting in Den Haag en omgeving, maar wordt op 1 augustus voorzitter van het dagelijks bestuur van de Stichting BOOR voor openbaar onderwijs in Rotterdam.