Elias verprutst overheidsgeld met onnodige Kamervragen

De openbare scholengroep Sevenwolden in Heerenveen, Joure en Grou-Akkrum heeft geen onderwijsgeld besteed aan busvervoer voor leerlingen die vorige maand naar de LAKS-demonstratie in Amsterdam gingen. VVD-Kamerlid Ton Elias had daar op basis van berichtgeving in de media vragen over gesteld aan minister Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

De minister antwoordt dat navraag bij de bestuursvoorzitter van OSG Sevenwolden leert dat het bericht over het onderwijsgeld voor busvervoer was gebaseerd op een misverstand. 

'De leerlingenraad van OSG Sevenwolden heeft zelf een busmaatschappij in Friesland benaderd om in het vervoer naar Amsterdam te voorzien. De gemaakte kosten waren voor de leerlingenraad. Deze kosten zijn betaald door middel van een kaartverkoopsysteem. Iedere leerling die toestemming had om mee te gaan, kon een busplaats kopen voor €12, – per stuk. De directie is hier op geen enkele manier bij betrokken geweest. Er is dan ook geen onderwijsgeld ingezet voor het vervoer', aldus de minister.

Het is te betreuren dat Ton Elias niet zelf navraag heeft gedaan bij de school, voordat hij de vragen aan de minister stelde. Met deze gang van zaken gaat in de Tweede Kamer kostbare tijd en daarmee onnodig veel overheidsgeld verloren. VOS/ABB adviseert Elias, die nota bene voor zijn Kamerlidmaatschap journalist was, om berichtgeving te checken alvorens conclusies te trekken en Kamervragen te stellen.