In Burgerschapsvorming, Identiteit, Kwaliteit en excellentie, Levensbeschouwelijk onderwijs, Nieuws, Segregtie/integratie

Bij de persoonlijke vorming van kinderen ligt het accent op de relatie met de ander. Dat heeft adjunct-directeur Anna Schipper woensdag benadrukt tijdens het symposium Levensbeschouwing & religie in het onderwijs van 2032 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Centrale vraag op dit symposium was of religie er nog toe doet. Schipper verwees in dit kader naar het recente onderzoek God in Nederland, waaruit duidelijk naar voren komt dat religie nog slechts een marginale rol heeft en dat veruit de meeste mensen niet meer willen dat godsdienst nog invloed heeft op onderwijs.

Het gaat volgens haar niet zozeer om de vraag of religie er nog toe doet, maar om zingevingsvragen die van alle tijden zijn. Het is, zo zei Schipper, de pedagogische en morele opdracht van het onderwijs om daarvoor ontmoeting te arrangeren. Kinderen kunnen worden uitgedaagd te reflecteren op zingevingsvragen, via hun eigen waarden en via die van anderen.

Schipper ziet vanuit VOS/ABB dat het concept School! hierbij leidend kan zijn. Dit ideaal ontstijgt de denominaties en gaat ervan uit dat er in de toekomst geen openbare, rooms-katholieke, protestants-christelijke, islamitische of wat voor scholen dan ook meer zijn, maar scholen voor iedereen die uitgaan van diversiteit op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.

Download de bijdrage van Anna Schipper

Delen