Korte enquête over humanistisch vormingsonderwijs

De Stichting HVO houdt via deze website een korte enquête om een beeld te krijgen van de behoeften die openbare en algemeen toegankelijke scholen hebben op het gebied van humanistisch en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

Lizzy Wijnen, die eerder voor VOS/ABB en nu voor de Stichting HVO werkt, constateert dat het vormingsonderwijs onder druk staat nu opbrengstgericht werken en Cito-scores de boventoon voeren. ‘Dit terwijl een gegronde identiteit, zelfvertrouwen en een veilig schoolklimaat belangrijke voorwaarden zijn voor deze opbrengsten en scores’, aldus Wijnen.

De Stichting HVO kan schoolteams en individuele personeelsleden trainen op de volgende vormingsgebieden:

– humanistisch vormingsonderwijs en levensbeschouwing;
– wereld- en levensbeschouwelijke vorming;
– sociaal-emotionele, morele en democratische vorming;
– waardenontwikkeling.

Het beantwoorden van de vragen kost slechts 5 minuten. U kunt de enquête online invullen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lizzy Wijnen van de Stichting HVO.