Enquête over lokaal onderwijsbeleid

Alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben het verzoek ontvangen mee te werken aan een digitale enquête over lokaal onderwijsbeleid. De vijftien vragen gaan over de gemeente, de Lokale Educatieve Agenda en de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Lees verder

Onderzoeksbureau Oberon voert deze (jaarlijkse) enquête uit in opdracht van OCW. Mede in overleg met de besturenorganisaties is een aantal extra vragen toegevoegd over Voor- en Vroegschoolse Educatie. Op dit beleidsterrein is veel gaande en het is belangrijk dat de mening van de schoolbesturen hierover wordt gehoord. Vandaar dat VOS/ABB het onderzoek ondersteunt.

Het gaat om een korte vragenlijst, die online is in te vullen. Er zijn 15 vragen voor po-schoolbesturen en 10 vragen voor vo-schoolbesturen. De resultaten worden onder meer gebruikt in het overleg tussen ministerie, VNG en Besturenorganisaties. U kunt de enquête invullen tot 30 mei. De benodigde gebruikersnaam en wachtwoord zijn per post toegestuurd.

Direct naar de enquête.