Enquête over stand van zaken WMS

VOS/ABB roept haar leden op een enquête in te vullen over de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Daarmee wordt duidelijk hoever de scholen en schoolbesturen gevorderd zijn met de implementatie van de WMS. Lees verder

De enquête wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau ITS in opdracht van de projectgroep Wet Medezeggenschap op Scholen. In deze werkgroep is onder meer VOS/ABB vertegenwoordigd.

Als veel mensen de enquête invullen, kan er een representatief beeld worden gevormd van de stand van zaken rond de WMS. De enquête richt zich op alle instanties en personen die met medezeggenschap op scholen te maken hebben, zoals schoolbesturen, directies, schoolleiders, en leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden.

Klik hier voor de enquête. Het invullen kost ongeveer 10 minuten.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl