Errata CAO PO aan personeel verstrekken

Per 1 augustus 2007 zijn aanvullingen op de CAO PO 2006-2008 vastgesteld, die in de errata zijn samengevat. Op grond van het bepaalde in artikel 11.1 van de cao moeten de errata aan de personeelsleden worden verstrekt. Lees verder

De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) heeft samen met de vakbonden op 28 juni 2007 een akkoord bereikt over de wijzigingen van de CAO PO 2006-2008. Bij het vaststellen van deze wijzigingen is bepaald dat zij op 1 augustus 2007 in werking treden. De personeelsleden dienen hiervan op de hoogte te zijn, omdat de errata onderdeel uitmaken van de cao.

Voor de besturen van het openbaar onderwijs geldt dat zij de errata moeten vaststellen als in het besluit om de cao toe te passen geen bepaling is opgenomen over toekomstige wijzigingen.

De errata  is te vinden onder ‘publicaties’ en dan ‘CAO-teksten’.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl