Europees aanbesteden

VOS/ABB heeft in haar katernenreeks een apart katern Europees aanbesteden (katern nr. 11) uitgebracht.

Dit katern kan besteld of gedownload worden onder publicaties, katernen, titel.

Attentie: op blz. 19 is in de tabel onder werken, decentrale overheid een cijfer weggevallen. Het bedrag dient € 5.278.000 te zijn.

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl Lees verder