Europese Hof: ban kruisen uit openbare scholen

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat kruisbeelden niet thuishoren in openbare scholen. Het oordeel van het Hof volgt op een klacht van een moeder in Italië met kinderen op een openbare school in dat land. Lees verder

De moeder stelt dat de aanwezigheid van kruisbeelden in openbare scholen indruist tegen de scheiding van kerk en staat. Het schoolbestuur is het niet met haar eens. Het ministerie van Onderwijs in het katholieke Italië vindt ook dat kruisbeelden thuishoren in openbare scholen. 

Een Italiaanse rechtbank bepaalde dat kruisbeelden niet zozeer moeten worden gezien als een uiting van het katholieke geloof, maar als een symbool van de Italiaanse geschiedenis en cultuur. Het kruis zou symbool staan voor gelijkheid, vrijheid en verdraagzaamheid.

Het Europese Hof voor de Mensenrechten, waar de Italiaanse moeder naartoe stapte, denkt daar heel anders over. Het Hof stelt dat kruisbeelden duiden op een bepaald religieus stempel. ‘Dit kan bemoedigend zijn voor gelovige leerlingen, maar storend voor leerlingen die een ander geloof aanhangen of ongelovig zijn’, aldus het Hof.

Het oordeel van het Europese Hof heeft in het van oorsprong katholieke Italië veel commotie veroorzaakt.