Evaluatie convenant ‘Beloning Schoolleiders’

De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) laat een evaluatie uitvoeren van het convenant over de beloning van schoolleiders in het primair onderwijs. Centrale vraag in het onderzoek is of het extra geld dat beschikbaar is, wordt gebruikt voor de doelstellingen uit het convenant. Lees verder

In 2004 sloten de toenmalige minister Maria van der Hoeven van OCW en de Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties VSWO (de voorloper van de huidige WvPO) het convenant ‘Beloning Schoolleiders Primair Onderwijs’. Het convenant is bedoeld voor leiders van basisscholen met minder dan 200 leerlingen.

Schoolbesturen kunnen via het convenant extra middelen inzetten, waardoor zij het beroep van schoolleider aantrekkelijker kunnen maken om zo de kwaliteit verhogen. Het extra geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor:

  • Een resultaat gebonden toelage of schaal DB;
  • Het aanstellen van extra ondersteunend personeel;
  • Extra taakrealisatie voor de schoolleider.

Het convenant eindigde in augustus 2007, maar de toegekende bedragen zijn structureel.

Digitale vragenlijst
Schoolleiders van kleine basisscholen en hun besturen wordt gevraagd mee te werken aan de evaluatie in de vorm van een digitale vragenlijst. Hiervoor hebben de scholen en besturen die in aanmerking kwamen voor de extra middelen in november een uitnodiging per post ontvangen. Daarin staan een code en een wachtwoord.

Door aan de evaluatie mee te werken wordt duidelijk wat er met het convenant is bereikt. Het invullen van de digitale vragenlijst kost hooguit 20 minuten.

Klik hier voor de enquête voor schoolleiders (deze enquête is verlopen)

Klik hier voor de enquête voor bestuurders (deze enquête is verlopen)

De evaluatie wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau EIM in Zoetermeer.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl