Evaluatie Londo: uitstel of afstel?

Senior beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB heeft een uitgebreid achtergrondartikel geschreven over de materiële bekostiging in het primair onderwijs. Lees verder

“De materiële bekostiging in het primair onderwijs is goed en duidelijk geregeld. De wettelijke regeling zorgt enerzijds voor een jaarlijkse indexering voor de prijsontwikkeling en anderzijds wordt eenmaal in de vijf jaar het programma van eisen tegen het licht gehouden en op basis daarvan bijgesteld. Dat kan dus niet misgaan, zou je denken. Helaas lijkt dat toch wel te gaan gebeuren”, antwoordt Keizer op de vraag waarom hij het artikel heeft geschreven.

“Hopelijk zien wij als VOS/ABB samen met de andere besturenorganisaties, en wellicht straks de PO-raad, kans de Tweede Kamer nog op het juiste spoor te houden. Dat is dus niet het spoor dat de staatssecretaris bij de voortgangsrapportage lumpsum schetste door te stellen dat ze op een rijdende trein terecht is gekomen. Dergelijke beeldspraak belooft weinig goeds. Een koers die goed is voor het primair onderwijs, daar gaat het om!”

Het artikel kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen