Excellent!

De reacties op het initiatief van het ministerie van OCW om excellente scholen te benoemen, zijn niet allemaal positief. Er wordt gerefereerd aan een afrekencultuur, die volgens critici alleen maar sterker zal worden. Uit eigen ervaring kan VOS/ABB melden dat de aandacht voor excellente scholen juist veel positiviteit met zich meebrengt. Lees verder

Eind vorig jaar lanceerde VOS/ABB het project TOP-scholen met de E-factor. TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld, de E voor Excellentie. Met dit project willen wij de nadruk leggen op het waarde(n)volle karakter van het (openbaar) onderwijs.

Daarbij zoeken wij naar scholen die uitblinken op verschillende aspecten, zoals levensbeschouwing, diversiteit, maatschappelijke betrokkenheid en partnerschap met ouders. VOS/ABB wil met dit project laten zien dat het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs álle kinderen kansen biedt en dat goed onderwijs om méér gaat dan alleen leerprestaties.

De benoeming tot TOP-school levert veel moois op. Allereerst is het waardevol dat scholen erkenning krijgen voor wat ze doen. Medewerkers en soms ook ouders en leerlingen werken keihard om op een bepaald domein uit te blinken. Met het predicaat TOP-school willen we hun de focus geven om zich verder te ontwikkelen.

Een andere belangrijke opbrengst is de inspiratie die het voor andere scholen biedt. In ons magazine School! staat in elke editie een portret van een TOP-school. Op die manier kunnen andere scholen leren van de kansen die TOP-scholen hebben gegrepen.

Dat andere scholen willen leren, blijkt wel uit het voorbeeld van openbare basisschool De Achtbaan in Amersfoort, die excelleert op partnerschap met ouders. De directrice van deze TOP-school is door diverse organisaties gevraagd om te laten zien hoe het onderwijs met ouders kan samenwerken.

Het is goed om te zien dat de aandacht voor excellente scholen nu ook door het ministerie van OCW wordt erkend. Het gaat daarbij om de brede maatschappelijke taak van het onderwijs en dus niet alleen om de economische meerwaarde van de scholen. Er is immers veel méér dan alleen taal en rekenen.

Marleen Lammers MSc, beleidsmedewerker VOS/ABB