Excellente scholen

Bij excellente scholen heeft het ministerie van OCW naar verschillende aspecten gekeken. Jammer dat onderwijssocioloog Jaap Dronkers –de man van de kille cijfers en afvinklijstjes- met zure kritiek komt. Lees verder

Klagen, daar zijn we in Nederland goed in. Daarom is het goed dat er scholen zijn die aan iedereen willen laten zien wat zij hebben bereikt, waar ze trots op zijn.

In de Volkskrant heeft Jaap Dronkers echter kritiek op de werkwijze van de jury van OCW. Hij benadrukt daarbij dat het onderwijs is 'uitgevonden om kinderen kennis en vaardigheden bij te brengen'. Daar ben ik het helemaal mee eens, alleen is het triest dat dit voor Dronkers reden is zich bij zijn beoordelingen van scholen steevast te beperken tot de eindexamenresultaten.

Onderwijs is veel méér dan alleen kille cijfers. Denk aan het aanleren van sociale omgangsvormen, het ontwikkelen van moreel bewustzijn en goed burgerschap. Ook deze aspecten zijn onmisbaar voor een succesvol leven. Daarom koos de jury van OCW voor een brede benadering van onderwijskwaliteit.

De scholen die zich aanmeldden als excellente school, onderscheiden zich op nog een andere manier, die in zekere mate bepalend was voor het predicaat 'excellente school'. Het zijn stuk voor stuk ondernemende scholen die trots durven zijn op wat ze bereikt hebben. Ze hebben nu de erkenning dat ze iets heel goed doen en kunnen daarmee andere scholen inspireren.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB

Het initiatief van het ministerie van OCW om scholen die goed presteren het predicaat 'excellent' te verlenen, volgt op het TOP-project van VOS/ABB. TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld. VOS/ABB wil hiermee laten zien dat openbaar onderwijs méér is dan presteren op de kernvakken. In elk nummer van magazine School! wordt een TOP-school belicht.

Is uw school TOP? Meld dat dan via excellent@vosabb.nl.