Experiment vmbo-mbo toegewezen aan 26 projecten

Achttien scholen of besturen mogen dit schooljaar met 26 projecten meedoen aan het experiment met de doorlopende leerweg vmbo-mbo. Het ministerie van OCW heeft bekendgemaakt welke scholen tot het experiment zijn toegelaten. Daarbij zijn vijf leden van VOS/ABB met acht projecten. Lees verder

De Purmerendse Scholengroep, De Nieuwe Veste in Coevorden, Merewade in Gorinchem, het Udens College en LMC Rotterdam zijn de leden die hun aanvraag gehonoreerd zien. De scholen hadden tot 17 juli de tijd om zich in te schrijven. Er kwamen veel aanmeldingen binnen. OCW heeft de deelnemers op basis van objectieve (kwaliteits)criteria geselecteerd, zo deelt het ministerie mee.

De komende jaren wordt het experiment uitgebreid. Scholen die per 1 augustus 2009 aan de slag willen met de doorlopende leerweg vmbo-mbo, moeten voor 12 december een projectplan indienen.

1139 leerlingen
Aan de eerste lichting doen 1139 leerlingen mee. Het experiment duurt tot 2013. In totaal worden dan 5000 leerlingen betrokken. De resultaten van het experiment worden jaarlijks gemonitord en vormen de basis  voor een ‘evidence based’ besluit over de toekomst van de problematische overgang vmbo-mbo voor de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg.

In het experiment wordt de bovenbouw van de opleiding vmbo-basisberoepsgerichte leerweg samengevoegd met een opleiding mbo-niveau 2. Er ontstaat daardoor één nieuwe geïntegreerde beroepsopleiding. Leerlingen hoeven niet over te stappen. Ze krijgen op één locatie les, met één pedagogisch-didactische aanpak, met eenzelfde team vmbo- en mbo-docenten. Dat vergroot de kans dat leerlingen een startkwalificatie halen (diploma op minimaal mbo-niveau 2) en verkleint de kans op voortijdig schooluitval.

Het is gebleken dat voor veel vmbo-leerlingen en met name de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg de overstap naar het mbo lastig is. Een deel schrijft zich niet in voor een vervolgopleiding in het mbo. Van de leerlingen die wel overstappen, vallen er in de eerste paar maanden van het mbo veel uit. De omschakeling naar een andere school blijkt een groot struikelblok. Doel van dit experiment is dat meer leerlingen hun startkwalificatie halen op mbo-niveau 2. Hiermee vergroten ze hun kansen op een goede loopbaan.

Vmbo examen niet verplicht
In deze nieuwe leergang vmbo-mbo2 volgen leerlingen maximaal vier jaar onderwijs. Scholen mogen zélf vorm en inhoud geven aan de leergang. De ministeries van Onderwijs (OCW) en Landbouw (LNV) geven slechts de kaders aan waarbinnen de leergang vorm moet krijgen. Scholen krijgen daarmee meer ruimte voor onderwijs op maat voor leerlingen die in het huidige systeem grote kans zouden hebben om uit te vallen.

Binnen het experiment is het vmbo-examen niet verplicht. Voorwaarde is wel dat er een terugvalgarantie moet zijn voor leerlingen als ze dreigen uit te vallen in het experiment. Als ze de leergang niet halen, moeten ze worden begeleid naar een traject dat leidt tot een vmbo- of een mbo-diploma.

In de rechterkolom staat de volledige lijst met scholen die voor het eerste ‘cohort’ van het experiment zijn toegelaten.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl  

Bijlagen