Expertgroep voor doorlopende leerlijn

De Expertgroep Doorlopende Leerlijn Reken- en Taalvaardigheid is onlangs geïnstalleerd. Deze expertgroep zal minister Ronald Plasterk en de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW adviseren over een betere aansluiting van de niveaus van reken- en taalvaardigheid in onder meer primair, voortgezet en vervolgonderwijs. Lees verder

De expertgroep werd op 9 mei geïnstalleerd door staatssecretaris Van Bijsterveldt. Op de website van het ministerie van OCW benadrukt zij het grote belang van een goede beheersing van taal en rekenen: ‘Goed kunnen spellen, rekenen, je uitdrukken in taal en geschrift: dat zijn basisvaardigheden waar je gewoon niet zonder kan. Dat moet op niveau blijven, het blijft de ruggengraat van je kennispakket waar je je leven lang mee voort moet. Het kàn natuurlijk niet dat we ons een kenniseconomie noemen, en dan de basis eigenlijk niet beheersen. De expertgroep kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren’.