Expertisecentrum onderwijs en revalidatie geopend

Prinses Margriet heeft in Amsterdam het nieuwe expertisecentrum Drostenburg geopend, waarin twee openbare scholen voor speciaal onderwijs en een revalidatiecentrum zijn gevestigd. Het splinternieuwe gebouw biedt een uniek integraal concept van speciaal onderwijs en medische revalidatie onder één dak. 

De twee openbare scholen in gebouw Drostenburg zijn de Mytylschool Amsterdam, voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap, en de Noteboomschool voor kinderen met een chronische ziekte. Beide scholen werken al langer intensief samen met revalidatiecentrum Reade. De Mytylschool heeft vorig jaar van VOS/ABB het predicaat TOP ontvangen: de school is een Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld op het gebied van diversiteit en passend onderwijs.

Zwembad
Met behulp van enkele leerlingen maakte prinses Margriet een lint los, waarna directeur Deen van beide scholen haar een rondleiding door het centrum gaf. Gebouw Drostenburg is uitgerust met de nieuwste voorzieningen voor behandeling en onderzoek. Zo zijn er een zwembad en een looplaboratorium, een snoezelkamer en een mediatheek, een veilige binnenspeelplaats en een Computer Advies Team om ICT-middelen bij leerlingen ‘aan te meten’, bijvoorbeeld om leerlingen die niet kunnen praten toch te kunnen laten communiceren.

Door de intensieve samenwerking tussen de Stichting Orion, die beide scholen bestuurt, en Reade kunnen de revalidatiebehandelingen in het dagprogramma van de leerling worden opgenomen. Dat wordt nog makkelijker nu beide instanties onder één dak zijn gebracht. De leerlingen (en hun ouders of verzorgers) worden hierdoor in hun dagelijks leven zo min mogelijk belast, omdat onderwijs en zorg naadloos op elkaar zijn afgestemd. Ook twee gespecialiseerde kinderbehandelteams van Reade zijn in de nieuwbouw gevestigd. De ambitie is om meer samenwerkingspartners rondom de doelgroep op de locatie Drostenburg samen te brengen.

Over de Mytylschool Amsterdam heeft eerder een artikel in magazine School! gestaan, het blad van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Daarin wordt verteld over de werkwijze van deze TOP-school.

Meer over het project TOP-scholen