Expertisecentrum voor opvang en onderwijs

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft in Utrecht het Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs (EC O3) geopend. Lees verder

Het nieuwe expertisecentrum bevordert, bundelt en verspreidt kennis over ontwikkeling, opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het EC O3 is een initiatief van het SCO-Kohnstamm Instituut, Sardes en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Het heeft tot doel om samenwerking met andere kennisorganisaties en instellingen uit de beroepspraktijk te bevorderen.

Het EC O3 richt zich op kennisbundeling over onder meer buitenschoolse opvang, voor- en vroegschoolse educatie en schakelklassen. Het expertisecentrum wil ook onderzoek stimuleren en de resultaten hiervan toegankelijk maken voor ouders, professionals en managers van onder meer basisscholen.

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl