Expertmeeting ‘Onderwijs over de grens’

VOS/ABB en de Vlaamse zusterorganisatie OVSG houden op 25 maart in de grensplaats Kalmthout een expertmeeting over grensoverschrijdende samenwerking in het onderwijs. Deze bijeenkomst is specifiek bedoeld voor onderwijsprofessionals uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en voor hun collega’s uit de grensgebieden in Vlaanderen.

Op verscheidene plaatsen langs de grens is sprake van een leerlingenstroom van Nederlandse leerlingen naar onderwijs en (spotgoedkope) kinderopvang in Vlaanderen. Soms is de keuze van Nederlandse ouders gebaseerd op financiële overwegingen.

Deze leerlingenstroom, in combinatie met een demografische krimp in bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg, levert risico’s op voor het voortbestaan van onderwijsvoorzieningen in Nederland. Aan de andere kant van de grens krijgen Vlaamse scholen te maken met een toestroom aan Nederlandse kinderen.

Ontmoet uw collega’s van over de grens!
VOS/ABB en het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) organiseren een expertmeeting over grensoverschrijdende samenwerking. De bijeenkomst op 25 maart in Kalmthout (ten noorden van Antwerpen) is bedoeld voor bestuurders en schoolleiders uit de grensgebieden.

Er worden verschillende thematafels georganiseerd met experts uit Nederland en/of Vlaanderen. Hoewel deze bijeenkomst er net buiten valt, staat die in het teken van de de School!Week 2014, de campagneweek van en voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. OVSG brengt deze week in Vlaanderen onder de aandacht.

Het motto van de School!Week is Ik ben welkom. Het logo waarin dit motto is verwerkt, kent nu een Vlaamse variant, gericht op de algemeen toegankelijke gemeentescholen.

Wanneer en waar?
De expertmeeting op dinsdag 25 maart begint om 12.30 uur met een lunch. Aan het einde van de middag kunt u met een hapje en een drankje met uw collega’s napraten.

De locatie in Kalmthout (net over de grens ten noorden van Antwerpen) is:

Gitok bovenbouw
Kapellensteenweg 112
2920 Kalmthout

Programma

 • 12.30-13.30 uur: Ontvangst en lunch
 • 13.30-14.15 uur: Inleiding
 • 14.15-15.00 uur: Thematafels onder leiding van diverse experts:
  – Naar school in Nederland of in Vlaanderen: concurrentie of samenwerking?
  – Voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar
  – Tekorten op de arbeidsmarkt: aan de slag over de grens
  – Pedagogische aanpak van onderwijs: leerstofgericht of leerlinggericht?
 • 15.15-16.00 uur: Tweede ronde thematafels
 • 16.00-16.30 uur: Plenaire afsluiting
 • 16.30 uur: Borrel

Deelname is gratis voor zowel leden van VOS/ABB als van OVSG.

U kunt zich online aanmelden via OVSG. Let op: Nederlandse deelnemers vullen bij ‘NIS/instellingsnummer’ 0000 in (NIS is de Vlaamse variant van het BRIN-nummer).