Toezicht openbaar onderwijs blijft buiten dualisering

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW ziet geen mogelijkheid om het extern toezicht op het openbaar onderwijs te beleggen bij het college van B&W. VOS/ABB had daarop aangedrongen om slagvaardiger te kunnen handelen. Dit punt en andere kwesties die het openbaar onderwijs raken, had VOS/ABB in november in een brief aan minister Jet Bussemaker en de staatssecretaris uiteengezet.

De wens van VOS/ABB om het college van B&W verantwoordelijk te maken voor het extern toezicht, volgt direct uit de dualisering van het politieke bestel. Het is vreemd dat daarbij het toezicht op het openbaar onderwijs niet van de raad naar het college is gegaan. ‘Als het externe toezicht bij het college van B&W komt te liggen, kan er slagvaardiger worden gehandeld dan nu het geval is, terwijl de gemeenteraad nog steeds toezicht houdt’, zo staat in de brief van VOS/ABB.

In de antwoordbrief die deze week bij VOS/ABB is binnengekomen, schrijft Dekker dat de huidige vormgeving van het toezicht op het openbaar onderwijs direct aansluit bij de inrichting van het gemeentebestuur. ‘Daar waar het gaat om het toezicht op openbaar onderwijs betreft het de controlerende taak van de gemeenteraad. Deze taak is niet te delegeren naar het college’, aldus Dekker.

Algemene toegankelijkheid
Ook op het gebied van de algemene toegankelijkheid geeft Dekker geen ruimte. VOS/ABB vindt dat voor een goede uitvoering van passend onderwijs alle scholen algemeen toegankelijk moeten worden. De staatssecretaris vindt dat niet, omdat hij geen aanwijzingen heeft dat het bijzonder onderwijs structureel zorgleerlingen weigert.

Ook op het gebied van het tegengaan van segregatie vindt hij het niet nodig om alle scholen daarop aan te spreken. Het is volgens hem voldoende dat scholen, hun besturen, gemeenten en kinderopvang over de aanpak van segregatie moeten overleggen. Algemene toegankelijkheid van álle scholen zou het probleem van segregatie kunnen tegengaan, maar dat vindt Dekker dus duidelijk een stap te ver gaan.

Artikel 23
Wat betreft andere punten in de brief van VOS/ABB, verwijst Dekker naar zijn komende beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad over grondwetsartikel 23 (vrijheid van onderwijs) en de vorige maand gepresenteerde beleidsreactie op krimp in het onderwijs. Het betreft hier onder andere de pleidooien van VOS/ABB voor modernisering van artikel 23, voor de directe meting om de onderwijsbehoeften van ouders te bepalen en voor de mogelijkheid voor openbare schoolbesturen om kindvoorzieningen te kunnen aanbieden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl